top of page
unnamed-qto_edited.jpg
MU-Archangel.png

บริการเติมเกม
MU Archangel

DIAMOND
ราคา
130
65 ฿
186
99 ฿
325
145 ฿
372
198 ฿
558
289 ฿
650
295 ฿
930
475 ฿
1,170
540 ฿
1860
950 ฿
2,340
1,100 ฿
3,900
1,740 ฿
6,500
2,740 ฿
9,300
4,700 ฿
Monthly Card 1 = 155.฿
Monthly Card 2 = 430.฿

วิธีการสั่งซื้อ
1. ให้ติดต่อ ทีมงาน ก่อนทำการสั่งซื้อ เพื่อสอบถามและแจ้งรายละเอียด
2. ลูกค้าที่จะทำการโอนเงิน กรุณาตรวจสอบเลขบัญชี ก่อนทำการซื้อขายทุกครั้ง ชื่อบัญชีสำหรับรับโอนเงิน ชื่อ
ปัทม์ จิตรอำภัย เท่านั้น

วิธีการเติม
1. ใช้เลข RID + Sever ที่เล่น เติมภายใน 5- 10 นาที ไม่ต้องออกเกมส์

bottom of page