Alchemy-Stars-image_edited.jpg
Alchemy Stars.png

บริการเติมเกม
Alchemy Stars

Crystal + Bonus
ราคา
140 +148
50 ฿
280 + 292
99 ฿
500 + 110
145 ฿
1,000 + 1,070
295 ฿
1,565 + 480
450 ฿
1,650 + 340
485 ฿
3,130 + 1,150
900 ฿
3,300 + 1,212
970 ฿
5,200 + 1,650
1,499 ฿
10,500 + 3,500
2,970 ฿
11,600 + 5,855
3,350 ฿
16,580 + 5,550
4,780 ฿

หมายเหตุ
Bonus เฉพาะการเติมครั้งแรก


วิธีการสั่งซื้อ
1. ให้ติดต่อ ทีมงาน ก่อนทำการสั่งซื้อ เพื่อสอบถามและแจ้งรายละเอียด
2. ลูกค้าที่จะทำการโอนเงิน กรุณาตรวจสอบเลขบัญชี ก่อนทำการซื้อขายทุกครั้ง ชื่อบัญชีสำหรับรับโอนเงิน ชื่อ
ปัทม์ จิตรอำภัย เท่านั้น

วิธีการเติม
ใช้แค่เลข UID + Server ที่เล่น เท่านั้น