codm1_edited.jpg
call of duty.png

บริการเติมเกม
Call of Duty M

CP
ราคา
174 CP
64 ฿
227 CP
79 ฿
252 CP
89 ฿
378 CP
139 ฿
792 CP
249 ฿
1,440 CP
399 ฿
3,000 CP
799 ฿
4,440 CP
1,198 ฿
6,000 CP
1,598 ฿
7,440 CP
1,977 ฿
9,000 CP
2,353 ฿
12,000 CP
3,105 ฿

วิธีการสั่งซื้อ
1. ให้ติดต่อ ทีมงาน ก่อนทำการสั่งซื้อ เพื่อสอบถามและแจ้งรายละเอียด
2. ลูกค้าที่จะทำการโอนเงิน กรุณาตรวจสอบเลขบัญชี ก่อนทำการซื้อขายทุกครั้ง ชื่อบัญชีสำหรับรับโอนเงิน ชื่อ
ปัทม์ จิตรอำภัย เท่านั้น

วิธีการเติม

ใช้รหัส Login Facebook / Garena เชื่อม Facebook ในการเติม เท่านั้น