top of page
game-indy.png

บริการจำหน่ายบัตร
Game Indy

ราคาปกติ
ราคาส่วนลด
50
50 ฿
100
99 ฿
300
290 ฿
500
480 ฿
1,000
950 ฿
2,000
1,900 ฿
3,000
2,800 ฿

วิธีการสั่งซื้อ
1. ให้ติดต่อ ทีมงาน ก่อนทำการสั่งซื้อ เพื่อสอบถามและแจ้งรายละเอียด
2. ลูกค้าที่จะทำการโอนเงิน กรุณาตรวจสอบเลขบัญชี ก่อนทำการซื้อขายทุกครั้ง ชื่อบัญชีสำหรับรับโอนเงิน ชื่อ
ปัทม์ จิตรอำภัย เท่านั้น

bottom of page