riot.png

บริการจำหน่ายบัตร
RIOT CASH

POINT
ราคา
500
139 ฿
1,050
279 ฿
2,175
559 ฿
3,850
970 ฿
5,550
1,389 ฿
11,500
2,766 ฿

วิธีการสั่งซื้อ
1. ให้ติดต่อ ทีมงาน ก่อนทำการสั่งซื้อ เพื่อสอบถามและแจ้งรายละเอียด
2. ลูกค้าที่จะทำการโอนเงิน กรุณาตรวจสอบเลขบัญชี ก่อนทำการซื้อขายทุกครั้ง ชื่อบัญชีสำหรับรับโอนเงิน ชื่อ
ปัทม์ จิตรอำภัย เท่านั้น