cookies-card.png

บริการจำหน่ายบัตร
Cookie Card

ราคาปกติ
ราคาส่วนลด
20 ฿
20 ฿
49 ฿
49 ฿
149 ฿
145 ฿
299 ฿
285 ฿
399 ฿
379 ฿
555 ฿
520 ฿
999 ฿
950 ฿
1,499 ฿
1,390 ฿

วิธีการสั่งซื้อ
1. ให้ติดต่อ ทีมงาน ก่อนทำการสั่งซื้อ เพื่อสอบถามและแจ้งรายละเอียด
2. ลูกค้าที่จะทำการโอนเงิน กรุณาตรวจสอบเลขบัญชี ก่อนทำการซื้อขายทุกครั้ง ชื่อบัญชีสำหรับรับโอนเงิน ชื่อ
ปัทม์ จิตรอำภัย เท่านั้น