top of page
Zenless Zone Zero Head.png
รับเติมเกม Zenless Zone Zero Card

บริการเติมเกม
Zenless Zone Zero

Monochrome
Price
60
35.-
300+30
155.-
980+110
462.-
1,980+260
900.-
3,280+600
1,490.-
6,480+1,600
2,980.-
Inter-Knot Membership
155.-

วิธีการสั่งซื้อ
1. ให้ติดต่อ ทีมงาน ก่อนทำการสั่งซื้อ เพื่อสอบถามและแจ้งรายละเอียด
2. ลูกค้าที่จะทำการโอนเงิน กรุณาตรวจสอบเลขบัญชี ก่อนทำการซื้อขายทุกครั้ง ชื่อบัญชีสำหรับรับโอนเงิน ชื่อ
ปัทม์ จิตรอำภัย เท่านั้น

วิธีการเติม

ใช้เลข UID+เซิฟเวอร์ เท่านั้น สามารถเติมซ้ำได้ไม่จำกัดครั้ง / เติมเยอะมีเรทพิเศษ

bottom of page